Počet položek: 0 0,- CZK
Zábradlí-madla na schodiště dřevěná na zeď na schody
Zábradlí-madla na schodiště dřevěná na zeď na schody

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky, reklamace, návod k používání.

Zacházení s výrobkem a návod k použití.

 VÝROBA: DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ, MADLA NA SCHODY. 

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím. 

Upozorňujeme, že se jedná o zakázkovou výrobu jen pro Vás, tudíž se nevztahuje možnost  vrácení zboží do 14-ti dnů .

NA SKLADĚ MÁME POUZE MATERIÁL V POLOTOVARU Z KTERÉHO SE NÁSLEDNĚ MADLA PRO VÁS VYRÁBÍ. 

 Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy na základě výslovného odkazu na ně.

PROVOZOVATEL, PRODÁVAJÍCÍ, VYROBCE:

Odpovědná osoba: Josef Havránek

                             Pod Horou 314

                             Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: 776 150 551

email:  madlaeu@seznam.cz,

IČ: 18120628

 madlaeu@seznam.cz, Tel.: 776 150 551

NEJSME PLÁTCI DPH

Kupující:
Zákazník,objednávající,spotřebitel, firma, státní instituce.

Objednání madel:

Délku madla, které v eshopu nabízíme si můžete objednat podle Vaší potřeby s přesností 10 cm . Po tel. hovoru možno i ivdividuální délky.

 Cena je uvedena za 1decimetr délky ( 1 dm,10 cm).

Délku madel vám vyrobíme podle vašeho přání s přesností na 1 dm. Cena je proto uvedena za 1decimetr délky, v objednávce znamená jeden kus.

Příklad objednávky:

Při více kusů madel RŮZNÉ DÉLKY:

Potřebuji 3 kusy madel

PRVNÍ: 280 cm dlouhé, to je 28 decimetrů

DRUHÉ:260 cm dlouhé, to je 26 decimetrů

TŘETÍ:180 cm dlouhé, to je 18 decimetrů.

SEČTU DECIMETRY (28+ 26 +18 =72 decimetrů.)

Objednám v eshopu = 72 kusů.

idám do košíku , objednat zboží,poté pod zbožím v POZNÁMCE K OBJEDNÁVCE ROZEPÍŠI DÉLKY MADEL:1 kus 280 cm, 1 kus 260 cm, 1kus180 cm .

!!! Do poznámky prosím napište jaký požadujete rozměr drážky !!!

Je potřeba věnovat pozornost při výběru rozměru madla k rozměru drážky, tak aby na kraji madla zůstalo dostatek materiálu a nedošlo k jeho odlomení, ZÁKAZNÍK SI ZA TOTO ODPOVÍDÁ SÁM.

 Madla jsou vyráběna na zakázku z polotovaru jen pro Vás.

 Objednání zakázky:

- objednáním  v eshopu

-Pokud potřebujeme objednávku upřesnit tak telefonicky spolu s emailovou korespondencí kdy potvrdíme objednávku, nebo ji odmítneme bez náhrady.

Výrobu můžeme jednostranně kdykoliv zrušit z důvodu vyšší moci ( např. nemoci, technické problémy při výrobě) bez náhrady. Pří zrušení zákázky z naší strany vrátíme zaplacenou zálohu.

Při zrušení objednávky ze strany zákazníka objednávajícího se již zaplacená záloha nevrací.

Objednavatel je tímto upozorněn že jeho bjednávku můžeme nepříjmout a odmítnout z ůzných důvodu které se vyskytnou . O tomto bude zákazník infirmován. Případná zaplacená záloha bude vrácena.

Upozorňujeme, že se jedná o zakázkovou výrobu jen pro Vás, tudíž se nevztahuje možnost  vrácení zboží do 14-ti dnů .

Madla vyrábíme pouze do vnitřních prostor, do interiérů, kde na ně nepůsobí změny teplot a vlhkosti. Nejsme seznámeni s prostorem kam si je namontujete a také si za toto odpovídáte sami. Proto umístěním madel věnujte prosím velkou pozornost .Pozor na umístění u vchodů, půd atd.

Barevné a tvarové vyobrazení u produktů v e-shopu se může lišit od skutečnosti.

Pří konžultacích po telefonu může byt hovor monitorován aby se co nejlépe vyhovělo zákazníkovy a předešlo různým nesrovnalostam.

 Při platbě předem nebo zálohovou fakturou se započne s výrubou po připsání financí na náš účet. Pokud dojde ze strany zákazníka ke změně  např. stornování zakázky připadají zaplacené finance naší firmě (IČ: 18120628) na rozpracovanost a krytí ztráty.

Prohlášení o shodě madel.

Madla musí být namontována ve správné výšce, odpovídá za to ten kdo madla montuje! 

Zábradlí musí splňovat normu:

OCHRANA ZÁBRADLÍ ČSN 743305 a to odstavec:

5,5 Zábradelní madlo

5,5,5 Průřez zábradelního madla má být vhodný k uchopení rukou z hora a musí být možno opsat nejméně ¾ kružnice o průměru:

a) v provozech s volným přístupem dospělých osob 40 mm až 50 mm.

b) v provozech určených pro dětí 30 mm až 40 mm.

POUŽÍVÁNÍ MADEL PRO DĚTI MUSÍ BÝT POUZE POD ODBORNÝM DOHLEDEM.

 Na koncích jsou madla pouze zařežeme do roviny. Konce madel nejsou zabroušeny ani nestrhnutý nebo zakulaceny konce. 

Na volných (koncových hran) madel je nutno provést vhodné zakulacení aby nedošlo k úrazu. Odpovídá za to ten kdo madla montuje! 

 Používáme k výrobě jen kvalitní dřevo,vyskytnou li se drobné kazy jsou vyspraveny.

U přírodních dřevin tak i u bukového dřeva se mohou vyskytnout odlišnosti v barevě, záběhy tmavšího jádra,různé zabarvení při zpracováni dřeva a to jak před tak i až po provedení povrch. úpravy, což není bráno jako vada výrobku.

Objednavatel sám kontroluje a zajišťuje funkčnost výrobku po dobu jeho užívání, provádí pravidelnou kontrolu a údržbu. Zjistí-li že  na výrobku se začíná objevovat závada, která může později vést  ke špatné funkci výrobku a  ten může být jakkoli nebezpečný při užívání,musí být neprodleně výrobek vyřazen z provozu ještě před vznikem jakékoliv škody a újmy na zdraví a nahrazen k tomu odpovídajícím určeným výrobkem. Pokud objednavatel předá výrobek dalším osobám (koncovým zákazníkům) musí je také seznámit s podmínkami používání , kontrolováním a údržbou výrobku a s těmito obchodními podmínkami.

Drobné opravy (praskliny, výstupky, drsný povrch, přebroušení, vykytování atd.) dodaného výrobku provádí na své náklady objednavatel.. 

S napojovanými led madly musí manipulovat vždy dva ( nebo tři a více pracovníků podle počtu spojů) pracovníci aby zůstalo vždy v rovině  a spoj uprostřed nebyl namáhán až do upevnění na zeď.

Při vzniku škody způsobené našim výrobkem ručíme do plné výše ceny výrobku.

Veškerá montážní a manipulační práce spojená s naším výrobkem si provádí a ručí za ně objednavatel.

UPOZORNĚNÍ

Prodejce si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek.

Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

!!!Veškerou elektroinstalaci včetně instalaci  led osvětlení jakošto i její kontrolu nezávadnosti ohledně  funkčnosti a bezpecnosti pro  následné používání musí provádět a následně vystavit doklad o způsobilosti k používání k tomu odpovědná osoba s patřičným povolením a vzděláním !!!!.

 

MOŽNOSTI PLATBY 

1. Na dobírku:

-Platíte při převzetí zboží.

2. Předem na účet:

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Cena za dopravu, balné se ukáže pří objednání. 

 Doprava je zajištěna prostřednictvím přepravní společnosti.

DODACÍ LHŮTA

Pouze orientačnÍ + - 15 pracovních dní nebo individuálně.

 

PŘEVZETÍ ZÁSILKY

Při přebírání zásilky se prosím řiďte níže uvedenými zásadami:

Zboží při převzetí důkladně zkontrolujte. Minimálně je zapotřebí zkontrolovat vnější obal, zda není poškozen. Reklamace na zboží bude uznána pouze pokud bude vnější obal nepoškozen. Ještě jednou Vás prosíme o spolupráci a důkladnou kontrolu zboží při přebírání. Záleží nám na tom, abyste mohli zboží dlouho užívat a byli s ním spokojeni. Nemůžeme však akceptovat reklamace zboží viditelně poškozeného přepravou. To je nezbytné již při kontrole reklamovat u dopravce. Děkujeme za pochopení.

V případě, že je přepravní box viditelně poškozen, sepište s řidičem reklamační protokol. Vyžádejte si telefonní kontakt na depo přepravce odkud k Vám vyšlou technika, který vyhodnotí škodu a sepíše s Vámi zápis o poškození zásilky. O celé situaci nás informujte na adrese madlaeu@seznam.cz, Tel.: 776 150 551

Při převzetí zásilky si prosím kontrolujte rovněž počet balení a tento počet balení zapište do přepravního listu, který podepisujete dopravci. Bude pak možné reklamovat eventuální nedodání nějakého dílu.

 

Schválení ze strany kupujícího

 V okamžiku, kdy kupující v systému https://www.zabradli-madla.eu/ klikne na odkaz "Dokončit objednávku" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

 

Zacházení s výrobkem a návod k použití.

Naše madla, které v eshopu nabízíme  mají být  dostatečně upevněna a ve správné výšce.

Kupujete si výrobek z masivu, což je materiál, kterému se nevyrovná žádná fólie, plast. Na druhou stranu je to právě dřevo, které způsobí většinu nepříjemností. Proto dostáváte do rukou tyto pokyny, abyste mohli být s našimi výrobky spokojeni a dobře Vám sloužily po dlouhá léta.

Veškerá madla, i ostatní výrobky  které dodáváme jsou určeny pouze do interiéru kde na ně nepůsobí vnějsí vlivy. Za nesprávné použití a umístění výrobku neneseme zodpovědnost a ani se na ně nevztahuje záruka.

POUŽÍVÁNÍ MADEL PRO DĚTI MUSÍ BÝT POUZE POD ODBORNÝM DOHLEDEM.

 Na koncích jsou madla pouze zařežeme do roviny. Konce madel nejsou zabroušeny ani nestrhnuty nebo zakulaceny konce. 

Na volných (koncových hran) madel je nutno provést vhodné zakulacení aby nedošlo k úrazu. Odpovídá za to ten kdo madla montuje! 

 Používáme k výrobě jen kvalitní dřevo,vyskytnou li se drobné kazy jsou vyspraveny.

U přírodních dřevin tak i u bukového dřeva se mohou vyskytnout odlišnosti v barvě.

Objednavatel sám kontroluje a zajišťuje funkčnost výrobku po dobu jeho užívání, provádí pravidelnou kontrolu a údržbu. Zjistí-li že  na výrobku se začíná objevovat závada, která může později vést  ke špatné funkci výrobku a  ten může být jakkoli nebezpečný při užívání,musí být neprodleně výrobek vyřazen z provozu ještě před vznikem jakékoliv škody a újmy na zdraví a nahrazen k tomu odpovídajícím určeným výrobkem. Pokud objednavatel předá výrobek dalším osobám (koncovým zákazníkům) musí je také  seznámit s podmínkami používání , kontrolováním a údržbou výrobku a s těmito obchodními podmínkami.

Drobné opravy (praskliny, výstupky, drsný povrch, přebroušení, vykytování atd.) dodaného výrobku provádí na své náklady objednavatel.. 

S napojovanými madly musí manipulovat vždy dva ( nebo tři a více pracovníků podle počtu spojů) pracovníci aby zůstalo vždy v rovině  a spoj uprostřed nebyl namáhán až do upevnění na zeď.

Při vzniku škody způsobené našim výrobkem ručíme do plné výše ceny výrobku.

Za veškere montážní a manipulační práce spojená s naším výrobkem si ručí a odpovídá za ně objednavatel.

Při sešroubování madla s držákem madla musí se předvrtat patřičný otvor pro vrut .Vruty nejsou součástí dodávky. Za počet držáků  na madle, jakým způsobem a čím jsou připevněny ke stěně , tak i za vhodnost tvaru madla odpovídá ten kdo madla objedná a namontuje.

Při montáži madla na stěnu i v případě že jsou dírky v madle předvrtány se vždy předem ujistěte že v místě upevnění madla neprobíhá ve stěně např:  vodovod, odpad, el. proud atd .aby nedošlok jeho poškození, dírky v madla si musí zákazník předvrtat do jiného bezpečného místa, .Za případné škody a újmy nerčíme.

 Dle technické specifikace výrobce může být tolerance průhybu madla až 10 mm / 1 m v jednom směru. Toto není na závadu, neboť po namontování na držáky madla dojde k jeho vyrovnání.

I hotový natřený výrobek musí zůstat v such a čistotě. Jinak může dojít k jejich poškození vlivem vlhkosti či případných nečistot , na které se nevztahuje záruka.

Výrobky z masivu je nutné povrchově ošetřit, v opačném případě do sebe absorbují vlhkost a dojde k jejich poškození, na které se nevztahuje záruka.

Výrobky  dostáváte zabaleny v igelitové fólii, ve které musí zůstat do té doby, než přistoupíte k povrchové úpravě vhodným přípravkem po celém povrchu výrobku, jinak může dojít k jejich znehodnocení vlivem  vlhkosti.

Při skladování je nutné výrobky zastínit, aby na ně nepůsobilo sluneční záření..

Rozbalený výrobek musí být v suchu, neboť je vyroben z materiálu o výrobní vlhkosti 8-12%. Proto nikdy neumisťujte do mokrých a čerstvě vymalovaných staveb, do prostorů s čerstvě zhotovenými podlahami,  nebo tam, kde je z nějakého důvodu zvýšená vlhkost. Také nikdy nevystavujte v průběhu užívaní  zvýšené vlhkosti, slunci a jeho záření, prachu, nečistotě a nárazům při kterém se poškodí povrch výrobku.

Za vhodnost umístění v jakém bude výrobek umístěn odpovídá objednavatel. Pozor na prostory spojené s venkovním prostředím (např. vstupní prostory atd.)

Nevystavujte  přímému působení tepelného zdroje, (dochází k seschnutí, kroucení, praskání a v extrémním případě vzplanutí). 

Rozměrová tolerance od zadaných rozměrů může činit  +- 3mm.

 Údržbu a opravy výrobků se musí provádět v souladu s bezpečnostními normami. Montáž spojení elektrické sítě svěřte odborně způsobilé osobě.

Madlo s led osvětlením slouží pouze k přisvícení schodiště. Nepoužívejte silnější LED pásky  jak 6w/bm, mohlo by dojít k přehřátí a následným škodám. U led madel kontrolujte jeho teplotu, čistěte a udržujte ve vypnutém stavu, používejte prostředky, který nepoškodí vzhled a funkci madla. Udodaných LED madel nejni led pásek přilepen v chladící hliníkové liště po lepší manipulaci při napojení napásku na napětí. stačí po napojení led pásku stáhnoot ze adní strany pásku ochranou fólii a pásek vlepit do hliníkové lišty.

Veškeré naše výrobky i LED madla nejsou protipožární a nemají protipožární atest, jsou určeny pouze do interieru. !!!

!!!Veškerou elektroinstalaci včetně instalaci  led osvětlení jakožto i její kontrolu nezávadnosti ohledně  funkčnosti a bezpečnosti pro následné používání musí provádět a následně vystavit doklad o způsobilosti k používání k tomu odpovědná osoba s patřičným povolením a vzděláním !!!!.

 

Podmínkou záruky u výrobků  je min. 1x roční obnova nátěru. Doporučuje se na jaře před zahájením sezóny. V případě větší frekvence užívání, mechanického zatížení se doporučuje kontrola a případný nátěr i před zimním obdobím, případně v průběhu sezóny. Interierové výrobky nejsou určeny do exteieru. 

 

POKUD SI ZÁKAZNÍK URČÍ NÁTĚR SÁM A TRVÁ NA NĚM, JE ODPOVĚDNÝ ZA VHODNOST A VLASTNOSTI NÁTĚRU  NA VÝROBKU ZÁKAZNÍK.

!!!Veškerou elektroinstalaci i instalaci led osvětlení musí provádět k tomu odpovědná osoba!!!!.

REKLAMACE

 V případě, že potřebujete pomoc  kontaktujte nás na našem telefoním čísle 776 150 551.

 Za případné poškození jinou dopravou neneseme odpovědnost, pokud si jí sami zjednáte. Pokud bylo doručeno zboží nekompletní, kontaktujte nás.
 Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba zkontrolovat výrobek při převzetí.

Upozorňujeme že nákup na IČ a Dič má jiné náruční doby.

Pokud nebylo zboží prodáno na IČ a Dič  a kupující není spotřebitel, platí podminky jako u nákupu na IČ a Dič .

Reklamace se nevztahuje na závady:
 - Poškození jinou dopravou objednanou kupujícím.
 - Špatně provedená montáž I jinou firmou.
 - Mechanické poškození .
 - Nedodržení návodu na používání  který je v odkaze na faktuře.

Záruka se nevztahuje:  na mechanická poškození, násilné či neodborné zacházení, vznik výsušných trhlin působení tepla nebo slunce a na další vady způsobené neodborným zásahem. Záruka se nevztahuje na menší deformace při růstu dřeva, které se bez větších problémů srovná při montáži. Stejně tak dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné nebo nedostatečné údržby, čištění a chemického poškození (průmyslové spady, ptačí trus, žíraviny, nevhodné čistící prostředky, apod.) nebo škody způsobené nadměrným suchem, ohněm, vlhkem sluncem nebo působení všechi vlivů i přírodních současně. Dále za poškození způsobené havárií, živelnou pohromou, vandalismem,za opravy provedené nevhodně a neodborně. Použití výrobku nebo jeho umístění než bylo určeno. Nadměrným použiváním a zatěžováním výrobku. Jakékoliv barevné skvrny které se projeví po provedení povrch úpravě se nebere ani za skrytou vadu, jelikož je to přizozená vlastnost dřeva.

 
Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád jsou platné od 1. 5. 2019 do odvolání.

 VYSLOUŽILÉ  ELEKTROZAŘÍZENÍ ODEVZDEJTE NA PŘÍSLUŠNÁ MÍSTA K LIKVIDACI.

Při provádění povrchových úprav dodržujte pokyny výrobce nátěrové hmoty!

 Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele.

Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

 

Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace