Počet položek: 0 0 CZK
Zábradlí-madla na schodiště dřevěná na zeď na schody
Zábradlí-madla na schodiště dřevěná na zeď na schody

zpracování osobních údajů

 

Zpracovani_osobnich_udaju.

 

 Cookie lišta

Náš eshop používáme bez vložení funkcí třetích stran, tak eshop používá pouze vlastní cookies, které jsou potřebné pro běh eshopu a na ty se nezvtahuje povinnost mít cookie lištu.

 

Za funkce třetích stran pokládáme Google Analytics, Facebook Pixel, Glami Pixel, Heureka Ověřeno zákazníky, chatovací moduly a podobně.

 

Základní informace

 

 Správce osobních údajů:

Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Josef Havránek Pod Horou 314 Bystřice n.P, .PSČ:593 01, IČO 18120628, telefon: 776 150 551, e-mail madlaeu@seznam.cz

Předmětem zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy nejsou citlivé údaje ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů

Jelikož je právním důvodem tohoto zpracování plnění smlouvy, není třeba získávat od zákazníků jejich předchozí souhlas

 Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely

 • Vyřízení objednávky(kupní smlouvy) a řešení případných reklamací. 

 • Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresu,název firmy, e-mailovou adresu,, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

 • Poskytnuté osobní údaje slouží z právního titulu pouze k plnění smlouvy, tedy identifikaci, vyřízení a odeslání objednávky.

 • K Vašim osobním údajům má přístup pouze:

 • prodávající,

 • dopravce který vám dodá vaše objednané zboží,

 • společnost Shop5.cz.Sídlo: Slunná 296 ,pošta Příbram 26101,.která provozuje webhosting pro náš e-shop a poskytuje zabezpečený server na němž jsou Vaše osobní údaje jsou uloženy,

 • na e-mailové korespondenci mezi vámi a naší společností.

 • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy.

 • Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po nezbytně nutnou dobu pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje(finanční ,živnostenský úřad, policie, atd..)Doba po kterou osobní údaje uchovává je 10 roků.

 • Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). Na tyto osobní údaje se nevztahuje právo na jakoukoli úpravu osobních údajů nebo výmaz. Proti tomuto můžete vznést námitku na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

 • Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob (dodací, fakturační adresatelefon , email,číslo účtu) je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů

  Osobní údaje osob mladší 16-let

 • Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

 • Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

 • Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

 • V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím :e-mailu

 • Přístup:

 • Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy

 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

 • Výmaz,zapomenutí:

 • Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

 • S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

 • Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování

 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů

 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně

 • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

 • Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let

 • Své právo můžete uplatnit prostřednictvíme-mailu

 • Podání stížnosti

 • Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. na tel. čísl

 • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje které nám poskytnete e-mailovou adresu,, telefonní číslo, jméno atd. Tyto údaje mažeme do dvou let.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku námitky).

 • ) Prodávající využije osobní údaje kupujícího výhradně k plnění předmětu smlouvy.

 • Platební karty:platba kartou není u nás možná

 •  

  I když náš e-shop umožňuje obchodní sdělení: např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy u nás toto nepoužíváme.

  Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit na tel. Čísle :776 150 551nebo na e-mail madlaeu@seznam.cz.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované, dodržujeme základní zásady bezpečnosti, tedy například zabezpečit přístup do počítače (respektive k uživatelskému účtu) heslem, používa firewall, pravidelně aktualizovat antivirovou ochranu a neukládme data na veřejných úložištích.

 Osobních údajů (faktury) jsou vytištěny na A4, originál je vám poslán se zbožím a v elektronické podobě ,, přístup k nim mám pouze já majitel provozu Josef Havránek Pod Horou 314 Bystřice n. P. PSČ 593 01. Tel.:776 150 551 Po skončení uchovávání budou skartována a smazána.

 

Kvůli daňové kontrole na nezbytnou dobu 4 roky, Osobních údajů (faktury) jsou vytištěny na A4, originál je vám poslán se zbožím, u nás je v uzamčené skříni, přístup k nim mám pouze já majitel provozu Josef Havránek Pod Horou 314 Bystřice n. P. PSČ 593 01. Tel.:776 150 551 Po skončení uchovávání budou spáleny.

 

Pro marketingové účely osobní údaje nepoužíváme.

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Správce osobních údajů si vyhrazuje právo na změnu v textu

 • Eventuální prohlášení o neplatnosti některého z ustanovení těchto Podmínek nemá za následek jejich celkovou ne platnost. Podmínky jsou platné a účinné od 24.5.2018.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace